Compositioun vum Comité

Prësident

GLIEDNER Gilbert 

Sekretär

THEODOR Pascal

Tresorier

WILMES Henri

Memberen

HANSEN Benn

MANGEN Roger

NEU Jos

PIRSCH Jean 

 

Stand: 19.07.2020